CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức)  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T - Thành lập Công ty nhanh, rẻ, trọn gói, tư vấn thuế, kế toán, in hóa đơn, chữ ký số...Hotline: 08 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức)  

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 18
Trong tuần: 101
Lượt truy cập: 108162

Lượt xem: 803

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,

bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

  1. 1.     Khai thuế GTGT theo quý

          Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

          Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016

- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập năm 2014 thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý kể từ quý 4/2014 đến hết năm 2015. Doanh nghiệp căn cứ doanh thu của năm 2015 để xác định cho 3 năm tiếp theo thực hiện khai thuế theo tháng hay quý.

- Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu năm 2013 không đủ 12 tháng dương lịch thì kê khai theo quý từ ngày 1/10/2014. Từ năm 2015 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu năm 2014

- Trường hợp Doanh nghiệp có doanh thu năm 2013 (đủ 12 tháng) dưới 50 tỷ thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014 đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151//2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng (đối với kỳ khai thuế tháng 10/2014 chậm nhất là ngày 20/11/2014)

  1. 2.     Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

          Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập năm 2014 và doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập trước năm 2014 đang áp dụng phương pháp trực tiếp có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ, có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên thì DN chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015 và 2016. Trường hợp doanh thu xác định chưa đến 1 tỷ đồng thì DN thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Nếu DN tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì DN tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong 2 năm 2015 và 2016. DN phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trước ngày 20/12/2014.

          Doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm được xác định theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2014.

  1. 3.     Khai thuế TNDN

          Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế;

          Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý kể từ quý 4/2014. Cuối năm doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN

          Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp  tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

                          CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ THUẾ AC&T                           

Đ/c: 162/13/4 Đường TTN08, KP6, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM           

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH ĐỊNH

Đ/c: 148 QL1A, Phường Tam Quan, Thị Xã. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Hotline: 028 6270 6777 - 0909 909 569 (Mr Đức)       Email: dailythueact@gmail.com